KLEDINGBELEID

KLEDINGBELEID SV DE TREFFERS m.i.v. 1 dec. 2019

Doelstelling:

SV De Treffers wil met haar kledingbeleid bewerkstelligen dat de gehele vereniging met een uniforme outfit rondloopt en speelt. Dit geeft een correcte, verzorgde, herkenbare en professionele uitstraling.

Hoofdregel

SV de Treffers heeft een inspanningsverplichting om aan alle spelende leden een wedstrijdtenue ter beschikking te stellen. Dit wordt in bruikleen verstrekt. Sokken worden eenmalige verstrekt. Evt. extra’s onder voorbehoud en mogelijk tegen betaling.

Financiële aspecten

Elk spelend Treffers-lid krijgt een kledingpakket in bruikleen. Omdat er goede afspraken met sponsors gemaakt zijn, worden er geen directe kosten voor het spelend lid in rekening gebracht.

Er wordt echter wel een borg gevraagd. Dat is om ervoor te zorgen dat iedereen verantwoord met zijn kleding omgaat.

Hoe te handelen als een bedrijf jouw elftal wil sponsoren met kleding en/of andere spullen? Sponsors zijn erg belangrijk voor De Treffers en heel leuk voor je team. Sponsoring vormt een belangrijke, onmisbare bron van inkomsten voor de vereniging en daar staat tegenover dat De Treffers haar sponsoren de aandacht wil geven die ze verdienen. Dat betekent dat iedereen binnen De Treffers, zonder uitzondering, daaraan dient mee te werken. Dit is in het belang van een ieder!

Daarom is het van belang dat de enige juiste route wordt gevolgd betreffende het aanbrengen van sponsoren. Voor alle teams geldt, als iemand een bedrijf kent dat interesse heeft in het sponsoren van een team, onderstaand stappenplan dient te worden gevolgd. De Treffers is en blijft de eigenaar van de gesponsorde kleding.

 

Stappenplan sponsorkleding/materialen

 1. Belangstelling potentiële sponsor wordt door de contactpersoon doorgegeven via een mail naar sponsor@detreffers.nl
 1. Verantwoordelijk lid sponsorzaken bespreekt de belangstelling met de contactpersoon en de kandidaat
 2. Verantwoordelijk lid sponsorzaken meldt de aanvraag bij bestuurslid commerciële zaken en de
 3. Verantwoordelijk lid sponsorcommissie doet de sponsor een voorstel betreffende exposure en verzorgt de gehele bestelling samen met de

 

Het bestuur dringt aan op een correcte navolging van de regels.

 

Reglement bruikleen Kledingpakket De Treffers

 • De kleding mag uitsluitend tijdens wedstrijden, trainingen of toernooien van SV De Treffers worden gebruikt en dus niet bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door het bestuur in overleg met de kledingcommissie toestemming is
 • Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld
 • Zonder toestemming van het bestuur mogen er op de kleding geen uitingen, zoals namen, rugnummers, emblemen en dergelijke worden aangebracht of
 • Kleding dient volgens het wasvoorschrift gewassen te Indien, door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan men aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt beoordeeld door de kledingcommissie in overleg met het bestuur.
 • Indien tijdens de wedstrijd schade aan kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider worden Voor schade aan de kleding, die tijdens de wedstrijd is ontstaan, wordt de speler niet aansprakelijk gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De leider brengt hierover advies uit aan de kledingcommissie.
 • Het trainingspak wordt aan elk spelend verenigingslid eenmaal per 4 jaar verstrekt en mag je als je eigendom Bij vermissing of beschadiging dien je een nieuw trainingspak tegen betaling aan te schaffen.

 

Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoelt, dient men dit direct te melden bij de kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie in overleg met het bestuur.

 

 • Wanneer tijdens of aan het eind van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de betreffende speler en vindt geen overschrijving naar andere vereniging
 • Indien men tijdens het seizoen het lidmaatschap beëindigt, dient de door SV De Treffers verstrekte kleding en eventueel andere materialen ingeleverd te worden bij je Zolang de kleding niet ingeleverd is loopt de contributie door.
 • In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de

 

ELKE MAANDAG OM 19.00 UUR IS ER IEMAND VAN DE KLEDINGCOMMISSIE IN DE KANTINE AANWEZIG VOOR VRAGEN EN VERVANGING VAN KLEDING!

 

Veel gestelde vragen:

Mijn kleding is te klein, wat moet ik doen?

Meld bij de leider dat je kleding te klein is. In overleg met de kledingcommissie regelt de leider nieuwe kleding voor je.

 

Waarom staan er geen rugnummers op de shirts?

Er staan geen rugnummers op de shirts omdat er dan altijd geruild kan worden wanneer het shirt te klein/groot is. Wanneer er per team rugnummers op staan loop je de kans dat je moet spelen in een niet passend shirt. Alleen teams die op een niveau spelen waar het door de bond verplicht is, spelen met rugnummers.

 

Mijn kleding is stuk, wat moet ik doen?

Neem direct contact op met je leider en meld wat er kapot is. De leider regelt dit dan verder met de kledingcommissie.

Ik ben mijn trainingsbroek en/of trainingsjack kwijt?

Vraag eerst aan je ploeggenoten of zij jouw broek of jack gevonden hebben. Wordt de broek of jack niet gevonden dan dient er een heel nieuw trainingspak geleverd te worden. Dat zal dan tegen betaling zijn.

Mijn kleding is echt zoek?

Meld aan je leider wat je kwijt bent. De leider/kledingcommissie maakt dan een afspraak met je. Nieuwe kleding is te verkrijgen bij de kledingcommissie, indien voorradig. In overleg kan een eigen bijdrage gevraagd worden.

Ik stop met sporten bij De Treffers. Wat doe ik met mijn kleding?

Je levert je kleding in bij de kledingcommissie. Zolang de kleding niet ingeleverd is, wordt geen overschrijving naar andere club doorgevoerd.

Vergeet niet je ook als lid af te melden via de website

Ik heb wedstrijdkleding gevonden, wat moet ik hiermee doen?

Je informeert bij je teamgenoten of zij misschien iets missen. Komt het kledingstuk niet terecht bij de eigenaar lever dan het gevonden kledingstuk in bij je leider of de kledingcommissie.

Wat doe ik aan tijdens de training?

Tijdens de trainingen draag je je club-trainingspak. Er mag geen wedstrijdkleding of presentatiekleding van SV De Treffers gedragen worden. Dit geldt ook voor de keepers.

Mag ik een slidingbroek aan?

De KNVB heeft slidingbroeken toegestaan mits deze dezelfde kleur hebben als de korte broek van het clubtenue. Voor SV De Treffers betekent dit dat alleen zwarte slidingbroeken zijn toegestaan.

Ik heb een andere vraag die hier niet bij staat, wat moet ik doen?

Neem contact op met je leider. Hij/zij speelt de vraag door naar het kledingcommissie. Die zorgt er dan voor dat je antwoord krijgt op je vraag.

Bereikbaar via: kledingcommissie@detreffers.nl

 

Kleding vergoedingsregeling.

Voor zoekgeraakte of voor door eigen toedoen beschadigde kleding kan een vergoeding gevraagd worden. Na contante betaling zal de kledingcommissie vervangend materiaal leveren. De kosten zijn gerelateerd aan de werkelijke kosten en worden bij prijsverhogingen geïndexeerd. Men moet er tevens rekening mee houden dat de kosten voor het bedrukken van de kleding tevens in rekening worden gebracht.

X