Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Herinnering Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van De Treffers nodigt hierbij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 13 juni 2023 in de kantine. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening voorzitter
 2. Vastelling van de agenda
 3. Mededelingen – ingekomen stukken
 4. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering 13-12-2022. Zij liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage
 5. Terugblik op afgelopen seizoen 2022/2023
 6. Toelichting op de begroting door de penningmeester, aansluitend vaststelling
 7. Vrijwilligersbeleid – toelichting Theo Eikholt
 8. Beleidsplan “Samen met De Treffers” 2023-2025. Toelichting en op aanpassing verenigingsstructuur door de voorzitter  
 9. Voetbalzaken – een update
 10. Bestuursverkiezing. Theo Jochoms stelt zich herkiesbaar als voorzitter Door het bestuur wordt voorgedragen Frederik Oorschot als lid Algemene Zaken
 11. Rondvraag en afsluiting voorzitter