Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Coronaprotocol nieuwe maatregelen

Beste Treffersleden

Het is heel jammer dat het aantal coronabesmettingen de afgelopen periode sterk is toegenomen en dat daarvoor aanvullende maatregelen nodig zijn. Het bestuur heeft gisteren een extra vergadering ingelast. Daarbij is positief gesproken over de grote inspanningen die door de leden en vrijwilligers zijn geleverd om het sportpark corona-proof te maken. En ook over het verantwoorde gedrag dat onze leden daarin dit seizoen hebben laten zien. Helaas kunnen we nu niet anders dan ervoor zorgen dat we binnen de aangescherpte regels kunnen blijven voetballen.

Aanvullend protocol met maatregelen
Op dinsdag 29 september kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan tegen het steeds verder oprukkende coronavirus. Wij volgen vanzelfsprekend de RIVM richtlijnen en de voorschriften van de overheid. Het bestuur heeft bij deze nieuwe maatregelen een aanvullend protocol opgesteld. Dit nieuwe protocol laat de actuele spelregels zien voor toegang tot het sportpark (wie mogen er wel en niet aanwezig zijn). En welke regels er gelden voor ouders die rijden naar uitwedstrijden van een jeugdlid. Lees de regels zorgvuldig door zodat we verantwoord kunnen blijven sporten. Alleen samen krijgen we het virus eronder.

De bestaande protocollen blijven onverkort van kracht.

Wat te doen bij een (vermoedelijke) besmetting?
Vanuit de KNVB is een stappenplan opgesteld waarin te lezen is hoe te handelen als je denkt dat je besmet bent met het coronavirus. Volg de aanwijzingen in het stappenplan nauwgezet op.

Mocht er aanleiding zijn om ons beleid opnieuw aan te passen dan melden we ons weer bij jullie.

Met sportieve groet,

Bestuur De Treffers.