Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2018/’19

Beste leden, beste ouders/verzorgers van jeugdleden,

Het voetbalseizoen nadert zijn einde en dan is het tijd voor de zomervakantie. Voor dat we op vakantie gaan, worden de administratieve voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2018/’19 al getroffen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 mei 2018 zijn de contributietarieven voor het nieuwe verenigingsjaar 2018/’19 vastgesteld.

De ALV heeft ingestemd met:

  • een contributieverhoging van 5% voor alle leden ten opzichte van het seizoen 2017/’18.
  • de jeugdselectieteams JO13-1 / JO15-1 / JO17-1 / JO19-1 betalen een extra contributiebijdrage.

Toelichting aanvullende contributiebijdrage selectieteams jeugd

Selectieteams jeugd JO13-1 / JO15-1 / JO17-1 / JO19-1 betalen aanvullend een extra jaarlijkse contributiebijdrage met ingang van het seizoen 2018/’19.

Aan de basis voor deze extra contributiebijdrage ligt:

  • de invoering en certificering van het Regionaal Jeugd Opleidingsplan KNVB,
  • het aanstellen van een gecertificeerde hoofd jeugd opleidingscoördinator en
  • het aanstellen van gecertificeerde voetbaltrainers voor deze jeugdselectieteams wat extra kosten met zich meebrengt.

De extra bijdrage betreft voor JO13-1 en JO15-1 per seizoen € 15,= en voor JO17-1 en JO19-1 per seizoen € 30,=.

Startdatum nieuw verenigingsjaar 1 juli 2018

Het verenigingsjaar start op 1 juli 2018 en loopt tot en met 30 juni. Nog niet met trainingen en wedstrijden, maar wel administratief. Vanaf dit moment ben je contributieplichtig voor het seizoen 2018/’19. Iedereen is verplicht om contributie over het gehele verenigingsjaar te betalen. Ook wanneer je dus gedurende het seizoen wilt opzeggen.

Inning contributie seizoen 2018/’19

De contributie wordt per jaar, per halfjaar of per kwartaal door middel van automatische incasso via ClubCollect geïnd: in het begin van de maanden juli, oktober, januari en april.

Overzicht contributie seizoen 2018/’19 kijk hier > CONTRIBUTIE SEIZOEN 2018/’19