Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

27 maart Business Borrel BC Zuid in Nederlands Wijnbouwcentrum Groesbeek

Op deze zeer informatieve avond zal drs. Edin Mujagić (macro-econoom),
met gezonde dosis humor ingaan op vragen als: Hoe lang blijft de
spaarrente zo goed als 0 procent? En die lage hypotheekrentes, is dat de
nieuwe standaard of een afwijking in het groter geheel?

Hierbij zal hij eerst nagaan hoe we zo ver zijn gekomen. Vervolgens kan
met die kennis iets over de toekomst verteld worden. Daarbij zal de
spreker uitvoerig stilstaan bij het fenomeen ‘Centrale Banken’
(zoals ECB en FED). Die instellingen zijn nog steeds een black box voor
velen, maar tegelijkertijd is de invloed van hun besluiten op onder meer
de rentes nog nooit eerder zo groot geweest als nu. We zullen zien dat
die mate van invloed voorlopig eerder groter dan kleiner zal worden.
Onze spreker heeft zich ruim 20 jaar geleden gespecialiseerd in alles
wat met de Centrale Banken te maken heeft en volgt die op de voet. Hij
zal dan ook aangeven welke verwachtingen er zijn over de door de
Centrale Banken te nemen besluiten.

Na afloop van het officiële gedeelte (om ca. 21.00 uur)  is er de
mogelijkheid om aan een rondleiding door het Nederlands Wijnbouwcentrum
deel te nemen.

Om organisatorische reden is het van belang dat u voor 23 maart middels
kort berichtje naar operations@detreffers.nl aangeeft of u aanwezig bent
EN of u wel of geen gebruik wenst te maken van de rondleiding! Een
WhatsApp berichtje met vermelding van uw naam naar 06-50520477 mag ook.

De inloop op deze avond is vanaf 19.00 uur en de aanvang is om 19.30 uur. De avond wordt mede mogelijk gemaakt door Milkconnect BV en Joficon
Inkomensplanning/HV Hypotheken. Meer informatie over de spreker is tevinden op: www.ohv.nl/edin-mujagic

Met vriendelijke groeten,

Organisatie BC Zuid