Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Aan de leden van sportvereniging De Treffers

 

Geachte leden,

Het bestuur nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 22 mei 2018, aanvang 20.00 uur in de kantine van De Treffers, Nijerf 1 te Groesbeek. Het bestuur hoopt u allen op deze avond te mogen begroeten.

Agenda

 1. Opening voorzitter.
 2. Mededelingen en informatie.
 3. Vaststelling notulen van vergadering 26 oktober 2017. (Notulen liggen voorafgaande aan de vergadering ter inzage.)
 4. Terugblik op seizoen 2017/’18, door Bert Janssen.
 5. Vaststelling concept begroting seizoen 2018/’19, toelichting door Jan Verbeet.
 6. Jubileum 100 jaar De Treffers, toelichting door jubileumcommissie.
 7. Voetbalzaken seizoen 2018/19, toelichting door Robert Janssen.
 8. Rondvraag.
 9. Pauze
 10. Beantwoording rondvraag.
 11. Afsluiting voorzitter.

Namens het bestuur,

John Meeussen, secretaris

E: secretaris@detreffers.nl