Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Afscheid Peter de Jong en Erna van de Ven als bestuurslid

Op vrijdag 25 november is in kleine kring afscheid genomen van Peter de Jong en Erna van de Ven als bestuurslid van De Treffers. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van mei 2022 hadden zij al aangegeven te stoppen met hun werk voor het bestuur. Peter en Erna waren beide bestuurslid vanaf 2014. Peter had binnen het bestuur de portefeuille Operations. Hij regelde, vaak in overleg met de Stichting Nijerf en de kantine, alle randvoorwaarden om wedstrijden van het eerste elftal mogelijk te maken: van brancardploeg en kassabezetting tot de stewards. Daarnaast was Peter verantwoordelijk voor de ICT en verdeling van de jaarlijkse consumptiebonnen aan onze vrijwilligers. Hij deed dat altijd met overgave en nauwgezetheid. Erna heeft vanaf 2014 haar expertise op het terrein van PR, communicatie en commercie binnen de vereniging breed ingezet. Zo heeft zij bijgedragen aan het opzetten van Business Club Zuid en de coördinatie rondom sponsoren. Haar inzet voor PR en communicatie merken wij nagenoeg dagelijks – en vaak ongemerkt – door berichten op de site, in de krant of social media. Beiden danken wij voor hun tomeloze inzet voor De Treffers.

Peter en Erna met hun partners Carla en Gerard