Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

AANMELDFORMULIER

Lidmaatschap De Treffers

Door het inschrijvingsformulier in te vullen kunt u zich inschrijven bij De Treffers
Dit formulier kunt U versturen via de “verzend” knop.
Wij nemen z.s.m contact met U op.

Door op aanmelden te klikken ga je akkoord met:

  1. Dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
  2. Akkoord te gaan met de automatische incasso.
  3. U heeft kennisgenomen van en conformeert zich aan de in de statuten gestelde voorwaarden.
  4. Wet bescherming persoonsgegevens
    In het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij je te kennen dat de door de verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor informatieve verstrekking aan (bestuurs)leden. De gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de KNVB, Sportlink en ClubCollect onder andere ten behoeve van de ledenadministratie en contributie inning. Ook deze partijen gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Je beschikt uiteraard over het recht van inzage tot en verbetering van jouw gegevens.

https://www.knvb.nl/doe-mee/inschrijven/bbkw37t