Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

ONZE CLUB – NORMEN EN WAARDEN – PROTOCOL TEGEN DISCRIMINATIE EN RACISME

PROTOCOL TEGEN DISCRIMINATIE EN RACISME

Voetbal speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Het is laagdrempelig en iedereen kan in zijn/haar nabijheid voetballen. De voetbalsport is een afspiegeling van de maatschappij. Voetbalclubs hebben een sociaal-maatschappelijke functie en verantwoordelijkheid. Het bestuur van sv De Treffers hecht er waarde aan beleid te hebben wat betreft antidiscriminatie en antiracisme. Dit in lijn met richtlijnen van de KNVB en de UEFA, en in het kader van het licentiesysteem Tweede Divisie.

Eén van de licentievoorwaarden is dat de licentiehouder (de vereniging) anti-racisme beleid heeft opgesteld en toepast. Het onderhavige protocol is gebaseerd op het door de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO) in nauwe samenwerking met de Stichting Meer dan Voetbal opgestelde protocol dat goedgekeurd is door de UEFA en de licentiecommissie van de KNVB. Het protocol beoogt in zijn algemeenheid het antiracisme (en antidiscriminatie) beleid en de daarin toe te passen maatregelen te beschrijven die vervolgens per licentiehouder dienen te worden geconcretiseerd. Hierbij kan elke licentiehouder inspelen op de specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld problemen en/of behoeften) in haar regio. Het bestuur heeft daarom een protocol vastgesteld tegen racisme en discriminatie.

U kunt dit protocol lezen via de link: PROTOCOL ANTI RACISME EN DISCRIMINATIE