Nieuws

van De Treffers

UPDATE CORONAVIRUS 29 MAART 2020

Zoals eerder aangegeven informeren wij onze leden regelmatig over de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus en de wijze waarop we hiermee omgaan als club. Er zijn nog steeds veel onduidelijkheden (onder andere of en wanneer de competitie herstart). We volgen steeds alle ontwikkelingen en proberen die te vertalen naar consequenties voor de club.
Nu het sportpark gesloten is en er geen wedstrijden of bijeenkomsten plaatsvinden, komt onze liquiditeit steeds verder onder druk te staan. Ondanks dat de club er goed voorstaat kunnen wij onze ogen niet sluiten voor de consequenties, zowel voor nu als op middellange termijn. Daarom kijken wij heel kritisch naar onze uitgaven en we ontkomen er helaas niet aan om een aantal maatregelen te nemen. Op dit moment vindt een inventarisatie plaats van wat die maatregelen zouden kunnen zijn. Overigens is de Buitenschoolse Opvang voor kinderen van ouders in een vitaal beroep wel geopend. Onze maatschappelijke taak voeren we op die manier goed uit.
Tegelijkertijd kijken we ook naar voren en is de technische commissie alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Ook onze accountmanagers zijn druk aan het werk om de financiën van de club zo optimaal mogelijk te houden.

Wij hebben ons voorgenomen om, zodra de regelgeving dat toestaat, een informatiebijeenkomst voor al onze leden en businesspartners te organiseren. Tot die tijd houden we jullie via de site op de hoogte. Als we er samen de schouders onder zetten loodsen we onze club door deze nare tijd heen!

Vriendelijke groeten en blijf gezond allemaal,

Bestuur De Treffers

 

X