Day

juni 1, 2019

CONTRIBUTIEVERHOGING SEIZOEN 2019/’20

Op dinsdag 21 mei 2019 heeft de algemene ledenvergadering ingestemd met de begroting voor het nieuwe seizoen 2019/’20. Binnen de voorgelegde begroting heeft het bestuur een voorstel gedaan tot een algehele contributieverhoging van 5%. Deze contributiewijziging gaat in per 1 juli 2019. Waarom is deze contributieverhoging noodzakelijk? Ondanks het positieve feit dat het ledenaantal van...
Lees meer
X